U široku upotrebu su ušli krajem 20. veka kao važan poslovni uredjaj. Danas je svet nezamisliv bez mobilnih telefona, postali su toliko dostupni da ih već imaju i deca kao neku vrstu ozbiljne igračke uz koje odrastaju nove generacije. Taj mali uredjaj doneo je i velike probleme u školama, djaci su dobili alatku kojom se igraju na časovima, čuvaju formule prepisuju i ko zna šta sve još ne rade.

Problem je postao globalan, a kako se u srpskim školama bore sa zloupotrebom mobilnih telefona – prilog je pripremio kolega Rade Ranković.