Za kraj, odmorićemo od političke i društvene galame i kakofonije uz pomoć harmonija koju nudi jedna multikulturalna sredina kakva je Subotica i muzika jedinstvene muzičke škole u Srbiji.