Položaj nacionalnih manjina jedna je od važnih oblasti u pregovaračkom poglavlju 23, koje je Srbija otvorila u julu 2016. u pretpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Manjinsko pitanje do sada je nekoliko puta uticalo na tok pregovora, budući  su susedne države  Hrvatska, Rumunija i Bugarska upravo zbog toga uslovljavale put Srbije ka EU.

Kako teče sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i koje probleme još treba rešiti?

Za TV Mrežu priča Biljane Đogić.