NESTALE BEBE, država kasni u izvršenju presude Suda u Strazburu: Od 1959. godine kada se dogodio prvi slučaj „nestalih beba” – do danas više hiljada (oko 5.000) roditelja posumnjalo je da su im deca oteta iz porodilišta. Početkom dvehiljaditih sa svojim pričama su počeli da izlaze u javnost, a u martu 2013. Sud u Strazburu doneo je (prvu) presudu u korist jedne majke. Tom presudom država je obavezana da u roku od godinu istraži ovaj kao i sve druge slučajeve nestalih beba. Taj rok istekao je u septembru prošle godine nakon čega je Srbija dobila još tri meseca da formira mehanizam kojim će rešiti ovo pitanje. Tek početkom ove godine pojavile su se prve naznake rešenja, ali dokle se u tome stiglo u priči Marije Pudar.

SPOROST SUDOVA, ljudska prava i sudjenje u razumnom roku: Prema merilima Suda u Strazburu razuman rok za rešavanje jednostavnijih predmeta je dve godine, a za složene do šest godina. Ipak, i posle 11 godina od kako je Sud za ljudska prava doneo prve presude protiv Srbije za povredu prava na sudjenje u razumnom roku, na policama naših sudova i dalje se nalaze brojni stari predmeti koji na rešavanje čekaju duže od 10 ili 15 godina.

SLUČAJ REZERVISTA, veterani u Strazburu: Moglo bi se reći da je u slučaju rezervista protiv Srbije pred sudom u Strazburu za sada nerešeno. U prvostepenom procesu sud je doneo odluku u korist veterana, ali je nakon žalbe Srbije slučaj skinut sa dnevnog reda suda. Time, ipak, priča nije završena – borci se pripremaju i za treći izlazak pred sud u Strazburu… Za TV Mrežu kolega Rade Ranković…