U ovoj TV Mreži govorimo o tome kako mediji gotovo svakodnevno krše prava dece u svojim programima. Na koji način štampani i elektronski mediji to čine i ko je dužan da u takvim situacijama reaguje?

Kako se roditelji nose sa ovim problemom? I kako se deca mogu zaštiti od štetnih medijskih sadržaja koji promovišu nasilje i prostakluk?

Odgovore na ova pitanja pogledajte u priči Maje Divac.