U poslednje vreme sve češće slušamo vesti o sudskim postupcima koji se vode protiv medija i novinara.

Najveću pažnju javnosti privlače slučajevi u kojima se kao tužioci javljaju javni funkcioneri.

Nedavno je Jukom objavio publikaciju pod nazivom “Novinari i mediji pred sudom”, u kojoj su se bavili analizom postupaka koji su se u protekle tri godine vodili protiv novinara, ili koje su sami novinari pokrenuli kako bi zaštitili svoja prava.

Priču o tome kako pripadnici sedme sile ovih dana prolaze na sudu gledamo u prilogu Bobana Trajkovića.