Nedavni slučaj iseljavanja vojnih penzionera iz beogradskog hotela Bristol podsetio je javnost na to da u Srbiji još uvek postoje samački hoteli i kolektivni centri u kojima žive mnogi oficiri, većinom penzioneri koji su tu sa svojim porodicama smešteni nakon raspada Jugoslavije i povlačenja vojske iz bivših republika.

Jedno takvo naselje nalazi se u Surčinu. Veliki projekat izgradnje stanova za pripadnike bezbednosnih službi, koji je najavio predsednik Vučić, možda će ispuniti želju naših sagovornika, ubrzati gašenje ovog udruženja i učiniti da to više ne bude tema za novinare.

———————————–

Odgovori za koje je PG Mreža zamolila Ministarstvo odbrane Republike Srbije o slučaju vojnih penzionera koji žive u sportsko-rekreativnom naselju u Surčinu, nisu stigli na vreme za emitovanja emisije TV Mreža, 22. oktobra.

Odgovore koje smo u međuvremenu dobiliu u celosti objavljujemo na našoj veb stranici:

Поштовани,

у наставку су одговори на Ваша питања.

  1. У оквиру некадашњег Спортско-рекреативног центра „Сурчин“, који је престао да се користи за потребе Војске у време ратних дешавања на простору СФРЈ, изграђена су 162 стана за службене потребе, који су додељивани професионалним старешинама и цивилним лицима у периоду од 1993. до 2005. године који нису имали адекватно решено стамбено питање, а као привремено решење, у складу са одредбама тада важећих правилника о решавању стамбених питања у Министарству одбране и Војсци. Напомињемо да је додела службених станова припадницима МО и ВС у СРЦ „Сурчин“ обустављена још 2005. године.

Са припадницима МО и ВС који станују у тим објектима, закључивани су уговори о закупу те су контакти са станарима, у смислу надлежности, усмерени на питања одржавања објеката инфраструктуре у комплексу, као и решавања комуналних и других обавеза које станари имају по основу смештаја.

  1. Министарство одбране и Војска Србије на различите начине, а у складу са расположивим средствима, покушавају да реше стамбене проблеме својих припадника. Постојећи прописи из области стамбеног збрињавања припадника МО и ВС, давањем стана у закуп на неодређено време (Правилник о решавању стамбених потреба запослених у МО и ВС), једнако важе за све стамбене интересенте у МО и ВС који имају утврђено право на стамбено обезбеђење на наведени начин. Наведеним Правилником прописани су критеријуми за решавање стамбених питања, на основу којих се израђују листе и рангирају сви стамбени интересенти,  па тако и они припадници МО и ВС који су смештени у СРЦ „Сурчин“.

Корисници стамбеног смештаја у СРЦ „Сурчин“, који се налазе на стамбеном обезбеђењу у МО и ВС, своје стамбено питање могу коначно решити искључиво према утврђеним бодовима и месту на ранг листи, а према Одлуци о расподели станова у закупу на неодређено време, сходно члану 4. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у МО и ВС („Службени војни лист“ бр. 14/14, 31/15 и 9/17).

Сва лица која немају коначно решено стамбено питање, а испуњавају прописане услове, имају право на остваривање дела увећаних трошкова становања која им се исплаћују на месечном нивоу. Са тим средствима, пензионисани припадници  МО и ВС имају могућност да се определе да своје стамбено питање решавају преко Фонда за социјално осигурање војних осигураника (ФСОВО) бесповратним новчаним средствима у динарској противвредности од 20.000 евра. Наиме, средства за стамбено збрињавање могу се одобрити кориснику пензије који остварује право на накнаду дела трошкова за становање, с тим да се писмено изјасни да на тај начин жели да трајно реши своје стамбено питање и да закључи уговор којим даје сагласност ФСОВО да његову накнаду дела трошкова за становање преусмерава на посебан рачун до коначне отплате средстава за стамбено обезбеђење.

Поред наведеног, своје стамбено питање припадници МО и ВС ће у наредном периоду моћи да реше и куповином станова по Закону о посебним условима за реализацију пројеката изградње станова за припаднике снага безбедности. Право на куповину стана под повољним условима имаће припадници снага безбедности који немају трајно решену стамбену потребу или имају неодговарајући стан.

Управа за односе са јавношћу/Public Relations Department
Министарства одбране/Ministry of Defenc
Републике Србије/Republic of Serbia
Бирчанинова 5, 11000 Београд/Bircaninova st. 5, 11000 Belgrade

———————————–

Odgovor na stavove Ministarstva odbrane, a povodom emitovanja priloga o SRC Surčin, u emisiji TV MREŽA:

Са жаљењем констатујемо да се Управа за односе са јавношћу ни једном речју није осврнула на услове у којима живи 98 породица у СРЦ Сурчин због уништене инфраструктуре (канализације, телефонске мреже, система за водовод и грејање, јавне расвете итд)  као и због живота у објектима од азбеста, што је овом емисијом и приказано.  Такође нису споменули ни да је прва продавница удаљена 2 км, као ни да нам је исту укинуло управо  Министарства одбране.

То само још једном потврђује однос и (не)бригу одговорних лица из Министарства одбране.

Из документације које поседује УГ СРЦ Сурчин станови су грађени наменски, за лица премештена 1991./1992. године са простора еx. Југославије.  Након изградње,  на основу Наредбе ССНО бр. 805-1 насеље је требало бити легализовано, што се никада није догодило. Истичемо још и:

  1. Службени станпови у СРЦ Сурчин су додељени сакривањем две веома важне чињенице:

1.1.- У Решењу о додели стана стоји да се исти додељују као службени станови  и као новоградња, без навода да се станови налазе у војном објекту. Тврдња Министарства одбране да су додељени станови привремено решење настала је након неизвршења легализације насеља.

1.2.- Министарство одбране је намерно сакрило и чињеницу да су станови изграђени од азбесних материјала, чиме је повређен Устав РС, члан 24 (право на живот) и члан 74 (право на здраву животну средину). Право на живот одузето је једном члану свакој трећој породици јер су исти умрли од канвера.

  1. Тачком 4. Уговора о закупу дефинисане су међусобне обавезе. Министарство одбране своје обавезе од самог почетка не извршава, због чега су поменути проблеми и присутни.
  2. Некоректан је став Министарства одбране да се позивају на Правилник и ранг листе јер је доледолом ових станова био циљ одузимање наших права, што је нас станаре довело на зачеље листе, због чега 27 година нисмо успели да трајно решимо наше стамбено питање. За рад истине Министарство одбране наш статус тумачи на два начина , зависно како им одговара. Да би узели наша права ми станујемо у службеном стану, а да би спречили остваривање наших права тврде да су станови у војном објекту и привременог карактера, у чему им помажу и судови јер се ово питање налази и пред судовима Р. Србије.
  3. Није тачна тврдња да лица у СРЦ СУрчин своје стамбено питање могу решавати и преко Фонда Сово, доделом бесповратног кредита од 20.000 евра,  јер  су им доделом станова у СРЦ Сурчин  укинути трошкови увећаног становања.

Помињана могућност куповине станова на основу Закона о државној станоградњи за припаднике снага безбедности је такође под великим упитником јер су лица из СРЦ Сурчин у седмој и осмој деценији живота. Овај Закон предвиђа куповину стана путем кредита, што највећи број нас из СРЦ као и војних бескућника уопште неће моћи да због старости реализује. У овом часу подзаконски акти из домена Министарства одбране још увек нису  донешени и налазе се у фази Нацрта.

Управни одбор УГ СРЦ Сурчин