Slučaj „Kostić protiv Srbije”, bavio se pravom na mirno uživanje imovine. Iako je taj predmet završen pred Sudom u Strazburu još 2009. u korist Kostića, država do danas nije izvršila tu odluku. Kako je taj slučaj nastao, ko je Kostićima ukinuo pravo na mirno uživanje poseda, i zašto država još nije izvršila svoju, ali i međunarodnu obavezu, za TV Mrežu priča Gordane Lazarević.
O važnosti pravosuđa i njegove reforme govore dva pristupna poglavlja, 23 i 24, koja se tiču ove oblasti. Istraživanje koje smo napravili, sa agencijom Factor plus otkriva neke aspekte odnosa građana prema Sudu u Strazburu, ali i stanju pravosuđa u Srbiji. Za TV Mrežu, Rade Ranković.
Krajem prošle godine ekipa TV Mreže je posetila Sud za ljudska prava u Strazburu i razgovarala sa sudijama i pravnicima koji se svakodnevno susreću sa predmetima iz Srbije. O tome kako je nastao i kako funkcioniše Evropski sud i zbog čega se građani Srbije najčešće obraćaju ovom sudu, gledamo u priči Bobana Trajkovića.