SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU: Poslednjih godina Srbija se nalazi u vrhu po broju pritužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. To izmedju ostalog govori i o stanju ljudskih prava ali i našeg pravosudja. Naša TV ekipa je nedavno posetila Sud za ljudska prava u Strazburu i razgovarala sa sudijama i pravnicima koji se svakodnevno susreću sa predmetima iz Srbije. O tome kako je nastao i kako funkcioniše Evropski sud i zbog čega se gradjani Srbije najčešće obraćaju ovom sudu, gledamo u priči Bobana Trajkovića.