Univerzitetski profesori su redovni sagovornici medija.

Šta je njihova uloga u medijima? Kako oni koriste medije, a kako mediji koriste njih?

Zašto se u skoro svim medijima pojavljuju jedni te isti sagovornici i da li u srpskim medijima vlada ekspertska kriza ili su i novinari lenji u traženju novih sagovornika?

Kako profesori iz Velike Britanije doživljavaju svoju medijsku ulogu?

Na ova pitanja u TV Mreži odgovara dr Aleksandra Krstić docent na Fakultetu političkih nauka.