Usluga „Porodični saradnik” za decu sa smetnjama u razvoju je intenzivna i individualizovana podrška detetu i biološkoj porodici, a sprovodi se u domu porodice u bliskoj saradnji sa centrom za socijalni rad i širim okruženjem u kome dete i porodica žive. Usluga se pilotira u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.