Pretpostavka nevinosti je jedno od osnovnih ljudskih prava koje je zagarantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima UN-a, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima kao i domaćim zakonima. Pravo svakoga da se smatra nevinim dok njegovu krivicu pravosnažno ne utvrdi sud, dužni su da poštuju i mediji.

Domaći mediji ovo pravo gotovo svakodnevno krše, a u toj praksi posebno se izdvaja tabloidna štampa. U kojim slučajevima i na koji način mediji krše pravo na pretpostavku nevinosti? Kako i kada je ovaj pravni princip postao obavezujući i za medije? Da li mediji smeju da prenose izjave predstavnika vlade i državnih institucija u kojima se krši pretpostavka nevinosti?

U emisiji govore: Jelisaveta Vasilić, Radovan Lazić, Kruna Savović, Saša Đorđević, Tamara Skrozza, Igor Jurić, Miroslav Janković, Igor Božić.

Autori: Anđela Milivojević i Maja Divac.

Proizvodnja: Produkcijska grupa Mreža, 2017.