U ove dane praznovanja naše državnosti, treba se podsetiti i da su Beogradski univerzitet, Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska naše, možda i najznačajnije nacionalne institucije.

Ipak one već sedam godina bezuspešno traže da im se u postupku restitucije vrati vlasništvo nad imovinom zadužbina.

Verskim zajednicama je ostavština vraćena posebnim propisima.

Tri najznačajnije naučne i kulturne institucije smatraju da imovina njihovih donatora, takođe, treba da bude vraćena posebnim zakonom.

Reč je o velikoj i vrednoj imovini, zgradama i zemljištu, u državnoj svojini, pa je pitanje da li postoji politička volja da ona ponovo bude u rukama institucija kojima je testamentom ostavljena.