Pre 15 godina ubijen je Zoran Đinđić, prvi demokratski premijer posle Drugog svetskog rata.

Iz naše arhive sećanje na deo jednog razgovora sa njim.