U poslednje vreme u javnosti sve više debatuje o tome ko je a ko nije zaslužio da se njegov lik i delo ovekoveče u mermeru ili bronzi.

Koje smo spomenike dobili nedavno, a koje ćemo tek da postavimo, zašto su oni važni?

O prestoničkim spomenicima gledajte u prilogu Bobana Trajkovića.