Jedan od preduslova za sticanje potrebnih znanja i veština je i postojanje moderne naučne infrastrukture na visokoškolskim ustanovama. Zahvaljujući EU, 27 visokoškolskih institucija na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu uskoro će imati renovirane zgrade, obnovljene laboratorije, slušaonice, biblioteke, istraživačke kabinete. Kada će studenti početi da koriste novu opremu i šta je do sada uradjeno za Evronet otkriva Marija Pudar.