U Srbiji još uvek nije razvijena ni svest, a ni sistemi za sprečavanje zagađenja kako površinskih tako i podzemnih voda. Samo 13% otpadnih komunalnih voda se tretira pre ispuštanja u reke, dok za industrijske otpadne vode ne postoje precizni podaci, ali se zna da je industrija odgovorna za polovinu štetnih materija koje završe u rekama. Teški metali, nafta, otpatci iz klanica, pepeo iz termoelektrana su glavni izvori zagađenja voda u Srbiji. Koliko gradova u Srbiji ima postrojenja za prečišćavanje vode i koliko je ovakvih postorjenja još potrebno za Evronet otkriva Biljana Đogić.