U Srbiji godišnje nastane 250.000 tona životinjskog otpada, a od toga se nešto više od trideset posto preradi na adekvatan način. To znači da se čak i do sedamdeset posto životinjskog otpada nepravilno odlaže, da se uginule životinje bacaju na divlje deponije čime se zagađuje i zemljište i vodotokovi. Evropski standardi pak nalažu poštovanje strogih procedura i pravila kako bi se garantovao bezbedan lanac ishrane i kako bi se očuvala životna sredina. Fabrika za preradu životinjskog otpada koja poštuje princip nultog stepena otpada nalazi se u Inđiji. Šta se podrazumeva pod neškodljivom preradom životinjskog otpada za Evronet otkriva Biljana Đogić.