EU kroz svoje programe stimuliše istraživanje i primenu inovativnih rešenja, kako na svojoj teritoriji, tako i u zemljama kandidatima za članstvo. Zahvaljujći fondovima EU, a posredstvom domaćeg Fonda za inovacionu delatnost, srpska mala i srednja preduzeća mogu konkurisati za sredstva za rani razvoj inovacija, kao i za sufinansiranje inovacija. Konkursi se odvijaju u odredjenim ciklusima, tako je pre nekoliko meseci grupa malih preduzeća dobila prva sredstva, dok su drugi imali mogućnost da se prijave do kraja avgusta. Kako ovaj program pomaže razvoj preduzetništva za Evronet otkriva Boban Trajković.