Potrebno je skrenuti pažnju javnosti sa bitnog na nebitno. Nacionalna avio kompanija našla se u problemima. Avioni redovno kasne, otkazuju se letovi. Mediji izveštavaju o novim sezonskim linijama, boljem keteringu u avionima, aukciji slika koja će biti organizvana na liniji za Pariz…

 

Svaka od pet emisija „Mediji – put do istine“ primer je jedne od strategija medijskih manipulacija.