Kada se odraslima obraćamo kao da govorimo deci, postižemo dva korisna efekta : javnost potiskuje svoju kritčku svest pa poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Ovaj sugestivni mehanizam često se koristi kod reklamiranja.

Banke nude kredite, zaduženost građana svakodnevno raste. Turističke destinacije su privlačne, ali skupe. Prevelika upotreba gaziranih pića nije zdrava, ali ih pijemo. Sve ovo biće lakše ako je saopšteno dečijim jezikom. Ne samo deci.

Svaka emisija „Mediji – put do istine“ primer je jedne od strategija medijskih manipulacija.

Projekat „Mediji – put do istine“ podržan je od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.