Muzička i likovna umetnost na različite načine mogu da pomognu ljudima koji imaju psihičke probleme.

U Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju na VMA u Beogradu, već tri godine održavaju se likovne radionice.

Prošle nedelje je upriličen i koncert klasične muzike, koji će biti organizovan jednom mesečno.

Koliko je to važno i pacijentima ali i osoblju u prilogu Milice Brkić.