EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Četrdeset sedam država članica Saveta Evrope, među kojima i Srbija, ratifikovale su Evropsku konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovim međunarodnim sporazumom, koji je donet 1950. godine, ustanovljen i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Cilj rada ovog Suda je da kontroliše poštovanje Konvencije i da članice poboljšaju svoje nacionalne sisteme, kako bi građani uživali svoja prava. Presude Suda u Strazburu obavezujuće su za države članice, ali se, ipak, dešava da ih države ne sprovode ili da to odlažu. Kakve posledice zemlje mogu da očekuju ako ne poštuju presude Evropskog suda za ljudska prava i kako je rad ovog suda uticao na pravosuđe u Srbiji, za TV Mrežu priča Gordane Lazarević.