Dokle se stiglo u izvršenju obavezujuće presude suda u Strazburu u slučaju zaštite prava na privatnost i porodični život i kakav uticaj ova presuda ima na naše pravosuđe za TV Mrežu priča Marije Pudar.

NESTALE BEBE, od bolnice do Strazbura: Prvi slučaj nestalih beba u Srbiji dogodio se 1959. dok je najskoriji vezan za 2011. godinu. U tom periodu, prema mišljenju grupe roditelja koji sumnjaju da su im deca ukradena i prodata, dogodilo se nekoliko hiljada ovakvih slučajeva. Kako do istine nisu mogli da dodju u svojoj zemlji, roditelji su počeli da se obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Prošle godine jedna majka je dobila spor protiv države, a Srbiji je naloženo da u roku od godinu dana formira mehanizam kojim će se rešiti svi slučajevi nestalih beba. Dokle se stiglo u izvršenju obavezujuće presude suda u Strazburu u slučaju zaštite prava na privatnost i porodični život i kakav uticaj ova presuda ima na naše pravosuđe za TV Mrežu priča Marije Pudar.