Jedno od osnovnih prava građana je da u peticijama iznose predloge i da kritikuju rad organa vlasti.

Pravo na peticiju priznaju svi veliki međunarodni dokumenti o ljudskim pravima, kao i naš Ustav.

Kakvu snagu one imaju u svetu, a kakvu kod nas?

Za TV Mrežu Biljana Đogić.