Da li će ih zaista biti ili ne , svejedno vanredni izbori su veoma pristutna tema u političkom životu.

To je otvorilo brojna pitanja i dilema na političkoj sceni.

Od toga zašto vlast insistira na izborima, do odgovora opozicije, pre svega na ključno pitanje: hoće li pod ovakvim izbornim uslovima izlaziti na izbore ili će se odlučiti na bojkot.

Ovo su neka od pitanja na koje je odgovore potražio kolega Rade
Ranković.