Oblast životne sredine u procesu pristupanja EU ima 10 komponenti i procenjuje se da će za dostizanje evropskih standarda biti potrbeno više od 10 milijardi evra.

Jedna od najzahtevnijih oblasti je tretman otpadnih voda.

Sa samo 8%, koliko se trenutno otpadnih voda prečišćava kod nas, Srbija je daleko od evropskog proseka gde se prečišćava više od 70% otpadnih voda.

Svi veći gradovi kanalizaciju ispuštaju direktno u reke, pa nam nam predstoji dug i skup put izgradnje novih postrojenja za prečišćavanje. Za TV Mrežu priča Biljane Đogić.