Ovih dana aktuelna tema je povećanje penzija, a penzije vezujemo za starije.

Starenje stanovništva je jedan od velikih izazova sa kojima se suočavamo, demografski podaci ukazuju na to da smo jedna od najstarijih populacija u svetu.

U ovoj emisiji bavimo se odnosom našeg društva prema starenju, u bližoj prošlosti i danas. Ko su bili prvi srpski penzioneri, kakav je bio položaj starijih nekada, a kako danas žive bake i deke?

Postoji li kultura starenja u Srbiji, i zbog čega starenje još uvek nije popularna tema?

Emisiju je pripremio Boban Trajković.