Deset najvažnijih događaja - Srbija i SAD

Emisija “Deset najvažnijih događaja” govori o najvažnijim istorijskim događajima u odnosima dve zemlje i to iz ugla dva istoričara, Radine Vučetić sa Univerziteta u  Beogradu i Milorada Lazića sa Američke Pomorske Akademije u Vašingtonu.

U emisiji se, između ostaloga, govori o tome kada su uspostavljeni diplomatski odnosi SAD i Srbije i šta je obeležilo odnose dve zemlje u proteklih sto godina, zatim na koji način SAD decenijama pomažu razvoj nauke i obrazovanja u Srbiji, kao i o tome ko je doneo prvu košarkašku loptu u Srbiju, o izvozu automobila Jugo u SAD, o dolasku kosmonauta u Beograd, o prvoj samoposluzi u Beogradu itd.

Autor: Vlada Milić. Snimatelj: Dušan Krivec. Montaža: Irena Petrićić Dimitrijević.

Proizvodnja: PG Mreža, 2022.

Američko-srpski odnosi - košarka

Američko-srpski odnosi - stipendije

Američko-srpski odnosi - prva samoposluga u Srbiji

Američko-srpski odnosi - kosmonauti u Beogradu