KAKO SU PRESUDE IZ STRAZBURA UTICALE NA NAŠE PRAVOSUDJE: Pravo na suđenje u razumnom roku jedno je od temeljnih ljudskih prava Konvencije o ljudskim pravima koju je Srbija ratifikovala pre 11 godina. Od 2004. godine, kada su gradjani Srbije stekli pravo da pravdu traže u Strazburu, Evropskom sudu obraćali su se najčešće zbog povrede prava na pravično sudjenje i dugotrajnih sudskih postupaka pred domaćim sudovima. Na koji način Srbija pokušava da reši ovaj problem i kako su presude iz Strazbura uticale na naše pravosudje? Za TV Mrežu Biljana Djogić.