Informaciju o mestima za adekvatno odlaganje otpada, bez obzira da li se radi o plastici, papiru, metalu, staklu ili elektronskom otpadu, od nedavno možete da pronadjete na jednom mestu, na internet strani zelenainicijativa.rs. Ovaj adresar mreže reciklažnih ostrva u Srbiji za sada sadrži podatke o oko tri stotine lokacija u dvadesetak mesta u našoj zemlji, a njihov broj se dalje uvećava. Svaki gradjanin i svaka kompanija, kao i svi akteri u upravljanju otpadom, mogu doprineti širenju postojeće liste. Kako se to može uraditi i u kojoj meri postojeća mreža zadovoljava potrebe Srbije za Evronet otkriva Marija Stanojčić.