Na nivou EU dozvoljeno je korišćenje GM proizvoda u skladu sa jasno utvrdjenim pravilima, pri čemu pojedine zemlje članice zabranjuju upotrebu svih ili pojedinih GM proizvoda na svojoj teritoriji. U našoj zemlji je od 2009. na snazi Zakon kojim se zabranjuje gajenje i upotreba GM organizama i hrane. Medju stručnjacima postoje oprečna mišljenja o upotrebi i posledicama koje ovakva hrana može imati po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Koji su argumenti za, a koji protiv uzgajanja GMO i proizvodnje GM hrane, za Evronet otkriva Milica Pujkilović.