E-knjige, uz pomoc odgovarajućeg programa, mogu da se čitaju i na standardnom kompjuteru, ali je takvo čitanje prilično nekonforno. Za udobno čitanje elektronskih knjiga neophodan je odgovarajući uredjaj, kojih za sada na svetskom tržištu ima nekoliko, a najprodavaniji je baš elektronski čitac kompanije Amazon, Kindl. Koliko se elektronske knjige čitaju u našoj zemlji i koje su glavne razlike izmedju klasičnih i e-knjiga za Evronet otkriva Mihailo Radojević.