Za učesće u programu „Biznis mladih Srbije”, organizatori su birali najkvalitetnije poslodavce, a na njima je bilo da izaberu najbolje praktikante. U realizaciji programa učestvovao je nevladin sektor, jedna banka i državne institucije. Kakvi su rezultati postignuti i šta je ovakva praksa značila za mlade bez posla za Evronet otkriva Biljana Djogić.