Iako društvo ove osobe uglavnom percipira kao radno nesposobne, malobrojni primeri dobre prakse pokazuju da to nije slučaj, da mogu da rade i doprinose rešavanju problema u lokalnoj zajednici. Jedan od modela koji omogućava veći angažman osoba sa invaliditetom i koji doprinosi njihovom kvalitetnijem životu jeste socijalno preduzetništvo. Beogradsko udruženje „Naša kuća“ nekoliko godina realizuje projekte socijalne inkluzije i preduzetništva. Kakvo je njihovo iskustvo i o kakvim projektima je reč za Evronet Boban Trajković.