Od životinja koje mogu slobodno da se kreću i hrane u prirodi, koje žive bez bola i patnje, dobijaju se kvalitetnija jaja, mleko i meso. U zemljama EU postoji velika potražnja za proizvodima ovakvog kvaliteta, što podstiče farmere da poštuju standarde o dobrobiti životinja. Na našim farmama živina i životinje se često gaje u skučenom prostoru, pod veštačkim osvetljenjem. Da bi se ovakva situacija promenila, organizacija ORCA sprovela je prvo istraživanje uslova u kojima žive životinje. Kakvo je stanje na našim farmama i šta treba menjati za Evronet otkriva Marija Pudar.