Po dinamičnosti diplomatskih odnosa između SAD i Jugoslavije posebno se izdvaja period posle Drugog svetskog rata.

Najveći broj susreta na najvišem nivou odigrao se u vreme Josipa Broza i SFRJ. Tito se sastao sa čak pet američkih predsednika. U tom periodu su i tri američka predsednika posetila Jugoslaviju.

Šta je karakterisalo odnose dve zemlje u ovom periodu? Na koje je sve načine  Amerika pomagala obnovu i razvoj Jugoslavije?Kako su izgledali susreti Josipa Broza Tita sa američkim predsednicima?

Priča Maje Divac.

 

Odnosi SAD i Jugoslavije posle Drugog svetskog rata

 

I Tri faze u odnosima SAD i Jugoslavije posle Drugog svetskog rata:

Informbiro i stvaranje Pokreta nesvrstanih prekretnice u odnosima

Jedina zakonitost u odnosima SAD i Jugoslavije u drugoj polovini XX veka bila je stalna smena uspona i padova što je bio odraz permanentnog sukoba ideologije i državnog pragmatizma. U određenim periodima se činilo da je Tito miljenik Amerike, u drugim da je za SAD jugoslovenska politika isuviše antizapadna i crvena.

dr Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju:

“Tokom perioda kada je preovladavao uticaj ovog prvog faktora – ideologije, dolazilo je do ozbiljnih nesporazuma i nesuglasica između ove dve države, a tokom perioda kada je više dominirao ovaj drugi faktor, pragmatizam, nastupalo je razdoblje saradnje i poboljšanja bilateralnih odnosa.  S toga se i može govoriti o neuobičajenoj isprepletanosti  interesa Jugodlavije i SAD i postojanju neke posebne vrste uzajmne bliskosti koja je često prkosila blokovskim i  ideološkim šemama.”

II Izgradnja socijalizma uz pomoć Trumanovih jaja i američke pšenice

Po završetku Drugog svetskog rata, Evropa je razrušena, izmučena, gladna. U pomoć priskaču UN i SAD, koje šalju humanitarnu pomoć. Više od 70 posto programa pomoći UNRRA finansirale su SAD.

Bora Dimitrijević, istoričar:

 “UNRRA je program UN-a. Prvo pismo i molbu za pomoć UNRRA upućuje maršal Tito, to je vrlo interesantan podatak. Mora se reći da su bukvalno mnoga deca u krajevima koji su najviše postradali u Drugom svetskom ratu spasena pomoću pomoći UNRRA i tzv. Trumanovih jaja.”

Ceo transkript emisije pogledajte na ovom linku:Odnosi SAD i Jugoslavije posle Drugog svetskog rata