EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA, slučaj „Kostić protiv Srbije”: U Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu od 2004. godine, kada smo ratifikovali Evropsku konvenciju, građani su poslali više hiljada predstavki žaleći se na kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Jedna od njih, slučaj „Kostić protiv Srbije”, bavila se pravom na mirno uživanje imovine. Iako je taj predmet završen pred Sudom u Strazburu još 2009. u korist Kostića, država do danas nije izvršila tu odluku. Kako je taj slučaj nastao, ko je Kostićima ukinuo pravo na mirno uživanje poseda, i zašto država još nije izvršila svoju ali i međunarodnu obavezu, za TV Mrežu priča Gordane Lazarević.